Takım Ruhuyla Çalışmak

WAYSİM yazılım olarak takım çalışmasını benimsiyoruz. Farklı fikirlerin, en iyiye ulaşma yolunda bir katma değer olduğunu düşünüyoruz. Takım çalışmasını sadece firma içi çalışanlar açısından düşünmüyoruz. Gerektiğinde müşterilerimizle de takım çalışmalarına girmekteyiz. Başarılarımızın temelinde takım üyelerimizin ve yakaladığımız sinerjinin olduğuna inanırız. Belirlediğimiz hedefler için takım ruhuyla çalışırız. Kurumsal ilke ve değerlerimize sahip çıkarız. Şirketimizin amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmek için üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getiririz. Her zaman şirketimizin haklarını ve çıkarlarını koruruz. Hiçbir zaman şirketimize karşı sadakat ve dürüstlükten ödün vermeyiz. Şirketimizi bilgimizin kiracısı olarak değil, emeğimizin sahibi olarak görürüz. Yeniliğe ve değişime açığız, yaşam boyu öğrenim temel felsefemizdir. Çözüm odaklıyız, problemleri çatışma kaynağı olarak görmeyiz. Doğru sonuca ulaşmak için işbirliği içinde takım ruhuyla çalışırız. Güçlü ve zayıf yönlerimizi bilir yapıcı eleştirilere karşı olumlu yaklaşımda bulunuruz. Çözüm odaklıyız, problemleri çatışma kaynağı olarak görmeyiz.

Sizde hemen şimdi Waysim Yazılım ailesine katılın.